Върни се горе

През този месец Националният център по заразни и паразитни болести навършва 130 години от създаването си. Центърът е най-старата научно-практическа медицинска институция в България. Той е създаден още в първите години след Освобождението на България, в изпълнение на Височайшия Указ на Княз Александър Батенберг № 1998 от 7 ноември 1881 г. Институтът се изгради като водеща институция у нас, разработваща научните основи и практическите подходи на борбата със заразните и паразитни болести. В Центъра работят над 160 високо квалифицирани специалисти в областта на микробиологията, вирусологията, епидемиологията, паразитологията, имунологията и алергологията. Съвместно със сътрудниците на МЗ и РЗИ те реализират на практика противоепидемичната политика на държавата в нейните разнообразни аспекти. В НЦЗПБ са ситуирани всички 17 Национални референтни лаборатории по вирусология, микробиология, имунология, паразитология и ДДД. Те са акредитирани съгласно най-високия международен стандарт-БДС EN ISO/IEC 17025 за лабораторна диагностика. НЦЗПБ е национална компетентна организация към Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и се явява ключов елемент на системите за надзор в страните членки на ЕС и интегрираната европейска система за надзор на заразните и паразитни болести. Следдипломното обучение също е във фокуса на НЦЗПБ. Понастоящем той е база за обучение по 12 медицински специалности. Акредитиран е от Националната агенция за оценка и акредитация към Министерството на образованието, младежта и науката да обучава по 6 специалности за образователна и научна степен „ДОКТОР”.

Сподели в: