Върни се горе

Във връзка с обявената на 11.06.2009 г. от Световната здравна организация последна 6-та степен на опасност от грипна пандемия,  предизвикана от грипния щам A (H1N1), в Министерство на здравеопазването беше проведено заседание на Националния пандемичен комитет на Р България.  Заседанието беше ръководено от заместник министър-председателя и председател на Националния пандемичен комитет г-жа Емел Етем. Участваха министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, зам.-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков, представители на други министерства, национални консултанти, НЗОК, БАН, ВМА.
Участниците бяха запознати с актуалната епидемиологична обстановка в света, на Балканите и в нашата страна. Направен беше  анализ на съществуващия риск, факторите, влияещи върху епидемичния процес, както и бяха обсъдени превантивните мерки, които следва да се изпълняват в новата фаза на пандемията. Подчертано беше, че въпреки непрекъснатото нарастване на регистрираните в света и в Европа случаи, страната ни все още е в начален етап на разпространение на вируса. Диагностицираните досега два случая са при лица, внесли грипа в страната и не са довели  на този етап до вътрешно предаване на вируса.  Общо беше мнението, че става въпрос за широко географско разпространение на вируса, а не за тежко клинично протичане на заболяването. Засега то протича в лека до средно тежка форма и до момента не са регистрирани смъртни случаи в Европа.

Експерти от Националния център за заразни и паразитни болести, Института по микробиология на БАН, национални консултанти и др.  изказаха становища във връзка с протичането на пандемията и мерките, които останалите страни предприемат за нейното ограничаване.

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков и началникът на отдел „Надзор на заразните болести” в МЗ д-р Ангел Кунчев запознаха членовете на Националния пандемичен комитет  /НПК/ с извършеното до момента и основните профилактични и противоепидемични мерки, разпоредени на този етап. Единодушно бе мнението, че при появата на двата случая на грипа в България инспекциите за опазване и контрол на общественото здраве, лечебните заведения и личните лекари са реагирали бързо и професионално.  

С оглед промяната в степента на опасност, обявена от СЗО на 11.06.2009 г., НПК реши предстоящите действия да се фокусират основно към организиране на вътрешната система за надзор на заразните болести за своевременна детекция и изолация на новите случаи. Това ще допринесе както за навременното лечение на пациентите, така и за ограничаване разпространението на вируса в страната, чрез ограничаване на контактите на болните и заразоносителите.

Експертите от НПК потвърдиха становището на СЗО за неефективността на евентуални рестриктивни мерки - забрана на пътувания, затваряне на граници, ограничения в търговията и др. Основните усилия в следващите месеци ще се пренасочат от граничен контрол към контрол на разпространението на заболяването вътре в страната и към създаване на висока степен на готовност на здравната мрежа за посрещане на повишено търсене на болнична помощ.

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев подчерта готовността на здравната ни система да отговори на необходимостта при засилено търсене на медицинска помощ от гражданите и оцени високо досегашната съвместна работа на МЗ с медиите. „Надявам се и занапред да срещнем вашето разбиране за точното и навременно информиране на българските граждани и избягването на излишна паника по отношение на разпространението на вируса”, заяви д-р Желев. Според него е необходимо в новия държавен бюджет да бъдат предвидени допълнителни средства за осигуряване на здравната система за противодействие на пандемията. Министър Евгений Желев отново отправи призив към гражданите да спазват висока лична хигиена като ефективно индивидуално действие за предпазване от заболяването. С цел широкото информиране на гражданите за предпазването от новия вирус и в съответствие с нормативната уредба, до основните медии ще бъдат изпращани указания на МЗ, които те задължително да  публикуват.  Специални печатни материали с указания за предпазване от вируса ще бъдат на разположение и в различни институции, където се струпват голям брой граждани /НОИ, общинска администрации, бюра по труда и др./

Комитетът подкрепи и даде висока оценка на предприетите до момента от Министерството на здравеопазването мерки и препоръча продължаване на дейностите по доизграждане на Националния резерв от антивирусни средства, осигуряване на допълнителни количества лични предпазни средства, диагностикуми и консумативи, вкл. експресни тестове за грипен А вирус, включително за нуждите на инфекциозните клиники в големите населени места. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС има готовност да разгледа искане на МЗ за отпускане на необходимите средства за дооборудване на Националната референтна лаборатория към Националния център за заразни и паразитни болести с цел осигуряване на работа при ниво на биологична защита    BSL-3.  

 

 

РЕШЕНИЯ

  на Националния пандемичен комитет на Р България

12.06.2009

 

 1. Да продължат дейностите по доизграждане на Националния резерв от антивирусни средства, като до края на м. юни се доставят 40 000 дози Тамифлу, и се стартира допълнителна процедура за доставка на до 60 000 дози Реленца. По този начин ще се постигне постепенно обновяване на запасите от Тамифлу, както и диверсификация на риска от развитие на резистентност чрез осигуряване на нов препарат – инхибитор на невраминидазата.

 

 1. Да се осигурят допълнителни количества диагностикуми, реактиви и консумативи за работата на Националната референтна лаборатория по грип към НЦЗПБ. Да се дооборудва лабораторията за работа при ниво на биологична защита BSL – 3.

 

 1. Да се закупят и разпределят в РИОКОЗ и  Инфекциозните отделения в София, Бургас, Варна и Пловдив експресни тестове за скрининг на неясни случаи с цел бързо отхвърляне на негрипни заболявания и намаляване на натоварването на Националната референтна лаборатория по грип.

 

 1. Да се преразпределят чрез Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве към областните болници допълнителни количества антивирусни медикаменти и лични предпазни средства.

 

 1. Да продължи публикуването на сайта на МЗ на ежедневна актуална информация за епидемичната обстановка в света и в страната.

 

 1. Да се преустановят дежурствата на медицински персонал на сухопътните граници на страната. Да продължат постоянните дежурства и термографски скрининг се извършва на пристигащите пътници на летище София, Терминал – 2, а след доставката на нови термокамери и на летищата София, Терминал – 1, Пловдив, Варна и Бургас.

 

 1. Да продължи поддържането на 24 часово дежурство (вкл. през почивните дни и празници) на специалисти във всички РИОКОЗ чрез осигуряване на експерти на разположение от състава на дирекции „Надзор на заразните болести”

 

 1. Да се организира тематична проверка за готовността на лечебните заведения за посрещане на повишено търсене на болнично лечение, осигуреност с легла, персонал, медикаменти, дезинфектанти, апаратура за дихателна реанимация и др.

 

 1. Районните центрове по здравеопазване да организират извънредни съвещания на Регионалните съвети по здравеопазване на които да се обсъдят и разпоредят мерки за повишаване готовността на здравната мрежа за работа в условия на грипна пандемия.

 

 1. Специализираните здравни структури в системите на Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи да актуализират плановете си и създадат организация за посрещане на повишено търсене на медицинска помощ в условия на пандемия.

 

 1. Да се издадат допълнителни информационни материали за различни целеви групи от населението, както и за медицински специалисти. Да се засили сътрудничеството с представителствата на различни международни организации – СЗО, УНИЦЕФ и др., както и неправителствения сектор в подготовката и разпространението на материали сред населението.

 

 1. Министерство на здравеопазването да осъществи контакти с  производители на ваксина срещу новия щам на грипния вирус за предварително уточняване готовността на доставки за нуждите на България.

 

 1. Да се набележат мерки за интензифициране на сезонната грипна ваксинация сред населението с оглед повишаване на обхвата с противогрипна ваксина и осигуряване на по-високо ниво на обществен имунитет.

 

 1. В колаборация със СЗО, Eвропейския център за контрол на заболяванията, Европейската комисия и др. специализирани международни организации да се поддържа тясна връзка и взаимодействие по въпросите на мерките за ограничаване разпространението на заболяването и изграждане на надеждна международна координация.

 

 

 

Сподели в: