Върни се горе

В понеделник, 5 ноември, от 13.30 ч. Министерството на здравеопазването и Координационният съвет на Националния план за действие «Храни и хранене» 2005-2010 г. организират кръгла маса на тема «Деца без затлъстяване».
Тя се провежда в рамките на Националната седмица за борба със затлъстяването – 5–11 ноември, която тази година преминава под мотото «Хранене и физическа активност». Националната седмица е под патронажа на Министерството на здравеопазването и Координационния съвет на Националния план за действие «Храни и хранене», 2005-2010 г.
Кръглата маса ще се състои в зала «София» на Гранд Хотел «София» (ул. Гурко» 1).
Преди нейното начало, от 12.00 ч. ще се състои пресконференция в зала «Сердика» на Гранд Хотел «София».

Националната седмица за борба със затлъстяването се организира за втори пореден път. В нейните рамки в цялата страна ще бъдат организирани различни инициативи - безплатно измерване на мастната маса на гражданите, безплатни консултации с водещи специалисти по хранене и диететика, спортни състезания, безплатно ползване на спортни съоръжения, безплатно осигуряване на плодове в детски градини и училища, специални предавания по националните и местни медии и др.

По време на кръглата маса в понеделник, 5 ноември, ще се дискутират стратегиите за намаляване на свръхтеглото и затлъстяването при децата. Ще се представи за обществено обсъждане разработеният проект за Национални препоръки за здравословно хранене на деца от 3 до 7 години в България. Участниците ще бъдат запознати с положителния опит на детски градини и училища в страната, на Държавната агенция за младежта и спорта и общините за въвеждане на здравословно хранене, увеличаване на физическата активност и обучение на децата на здравословен начин на живот.

В България свръхтеглото и затлъстяването сред възрастното население са широко разпространени, като се наблюдава тенденция за увеличаване. Според данните 2,2 млн. души от възрастното население в България са със свръхтегло, а 1,045 млн. са със затлъстяване.

Националното проучвания на храненето и хранителния статус на населението в България, проведени през 1998 г. и 2004 г. от Националния център по опазване на общественото здраве и РИОКОЗ, показват, че със свръхтегло през 1998 г. са 36,6% от мъжете и 28% от жените над 18 години, а през 2004 г. - съответно 38,5% от мъжете и 32,4% от жените. При първото проучване е установено, че със затлъстяване са 9,5% от мъжете и 10,2% от жените, през 2004 г. честотата на затлъстяването при мъжете нараства до 21%, а при жените - до 17%.

Наднорменото тегло е сериозен проблем и при децата в България. Независимо, че през последните години се наблюдава положителна тенденция за намаляване, специално при момичетата, разпространението на свръхтегло и затлъстяване включва България в групата на страните с висока честота на наднормено тегло при децата. Със свръхтегло през 2004 г. са 13,9% от децата от 1 до 19-годишна възраст, а със затлъстяване – 4,6%. Изчислено на базата на броя на децата в България  в тази възрастова група това са 202 300 деца със свръхтегло и 67 000 със затлъстяване.

Храненето на населението у нас има негативни характеристики. Основните от тях са висок прием на мазнини и готварска сол, нисък прием на плодове и зеленчуци през зимата и пролетта, ниска консумация на риба и пълнозърнести продукти, висок прием на захар, захарни и сладкарски изделия, безалкохолни напитки, съдържащи захар, от децата и юношите, висока консумация на алкохол от някои групи от населението.

Нездравословният модел на хранене и ниската физическа активност на голяма част от населението значително допринасят не само за високата честота на затлъстяването, но и на диабет тип 2, коронарна болест на сърцето, хипертония, мозъчeн инсулт, ракови заболявания, остеопороза и др.

Според данни на Европейския съюз свръхтеглото и затлъстяването се превръщат в епидемия в Европа. Разпространението на затлъстяването се е увеличило 3 пъти през последните две десетилетия. Половината от всички възрастни и 1/5 от децата в страните на Европейския регион са с наднормено тегло. От тях 1/3 са вече със затлъстяване и броят им бързо нараства. Експертите са изчислили, че 14 млн. деца в ЕС са със свръхтегло, а 3 млн. - със затлъстяване.

Затлъстяването също така повлиява силно икономическото и социалното развитие. 6% от разходите за здравни грижи в европейските страни се дължат на затлъстяването и свръхтеглото при възрастното население.

Епидемията от затлъстяване поставя едно от най-сериозните предизвикателства пред общественото здраве в страните-членки на ЕС. През последните години са разработени и приети от Европейския Парламент редица документи за преодоляване на този сериозен здравен проблем, като последният е „Бяла книга за Стратегията на Европа за храненето, свръхтеглото и затлъстяването и свързаните с тях здравни проблеми” - 2007 г. Основните постановки във всички документи и решения включват промоцията на здравето и превенцията на заболяванията, особено чрез балансирано хранене и достатъчна физическа активност, като водещ европейски принцип. Промоцията на здравето и превенцията на болестите са задача на цялото общество, като трябва да има равновесие между индивидуалната и обществената отговорност.

Сподели в: