Върни се горе

Дейностите по профилактиката, диагностиката и лечението на остеопороза да се реализират основно от 56 центъра, които ще се развият на основата на сега съществуващи диагностично-консултативни центрове. В клиниките по ендокринология, ортопедия и травматология, ревматология и акушерство и гинекология при висшите медицински училища и съответните отделения към многопрофилните болници за активно лечение ще се създадат специализирани звена по остеопороза.

Това предвижда Националната програма за борба с остеопорозата 2006-2010 г., която Министерският съвет прие на заседанието си днес, 29 юни.

Стратегическата цел на програмата е да се ограничи рискът от възникване на остеопороза, появата и прогресирането на остеопорозните фрактури, като с това се намали инвалидизирането и смъртността от заболяването и се подобри качеството на живот на засегнатите. Програмата е съобразена с актуалните постановки на Световната здравна организация и Международната фондация по остеопороза и със съвременните постижения в областта на профилактиката, диагностиката и лечението й.

Извеждането на остеопорозата като здравен приоритет се налага от сериозните здравни, социални и икономически последици от това заболяване. Близо 200 млн. души в света страдат от остеопороза. Очаква се до 2050 г. броят на остеопорозните фактури да се удвои. Счупването на бедрената шийка води до повишение с 10-20% на смъртността в рамките на 1 година и поне една четвърт от пациентите с такива счупвания имат нужда от продължителен престой в болнични заведения.

Остеопорозата е едно от най-сериозните социално-значими заболявания в света, причинява тежка инвалидизация и много страдания на милиони хора в света, повечето от които в трудоспособна възраст. То е на трето място като причина за смъртност – след сърдечно-съдовите заболявания и рака.

Според дефиницията на Световната здравна организация остеопорозата е най-честото системно заболяване на скелета, характеризиращо се с ниска костна маса и нарушения на костната тъкан, водещи до повишена чупливост на костите и увеличен риск от фрактури. При по-голяма част от засегнатите хора костната загуба настъпва постепенно и в началото протича без симптоми, поради което остеопорозата е наречена "тихият крадец". В по-напреднал стадий заболяването е придружено от остри или хронични болки и гръбначни деформации.

Остеопорозните фрактури на бедрото, гръбнака, китката са често срещани, те инвалидизират хората и имат дълбок ефект върху качеството на живота им. При жените над 45 години остеопорозата е причина за повече дни болнично лечение в сравнение с всяко друго заболяване, включително диабет, миокарден инфаркт и рак на гърдата.

Следствията от заболяването упражняват и огромно финансово натоварване върху здравеопазните системи. В Европа общата цена за лечение на пациентите само в първата година след бедрена фрактура е оценена на 14,7 млрд. евро.Най-мащабното епидемиологично проучване на остеопорозата у нас, проведено през 2001 г., обхваща данни за костната плътност на предмишницата при 8869 жени на възраст 20-87 г. При около 20% от младите жени костната плътност е намалена, като по-голямата част от тях са с остеопения. Рязкото повишаване на честотата на остеопенията и остеопорозата настъпва след 50-годишна възраст. В напреднала възраст само около 1/4 от жените имат нормална костно-минерална плътност.

В рамките на националната кампания "Остеопороза на работното място' през 2004 г. в 25 града у нас са проучени рисковите фактори за остеопороза сред 12 735 работещи. Данните показват, че при 45% от жените на възраст между 50 и 60 години съществуват един или повече рискови фактори за развитие на остеопороза, а при тези над 60 години процентът нараства на 62,6.

Националната програма за борба с остеопорозата акцентира върху профилактиката на заболяването, като залага профилактични дейности, доказали своята ефективност. Те са главно в две направления - здравословно хранене и двигателна активност. Предвижда се да се изгради Национална информационна система за проследяване броя на болните и застрашените от остеопороза. Ще се подобри достъпът до квалифицирана профилактика, диагностика и лечение.

Националният център по опазване на обществено здраве и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве са ангажирани с профилактични и здравнообразователни дейности. В реализацията на много от дейностите ще участват научни медицински дружества и пациентски организации по остеопороза.

С реализацията на Националната програма за борба с остеопорозата 2006-2010 г. се поставят основите на системна национална политика, насочена към ограничаване на рисковите фактори за развитие на остеопороза.

Сподели в: