Върни се горе

На 25 юни, от 10.00 ч в Аулата на Националния център по опазване на обществено здраве (бул.”Акад.Ив.Гешов” № 15), ще се състои Национална среща по приложението на Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза и РКМЕ в дейността по медицинската оценка на хората с увреждания.

В срещата ще участват зам.-министърът на здравеопазването проф. Иван Миланов, директорът на Националната експертна лекарска комисия д-р Кънчо Райчев, представители на Министерството на здравеопазването, регионалните центрове по здравеопазването, ТЕЛК и НОИ. Целта е оптимизация на реда, принципите и критериите на медицинската оценка на хората с увреждания от органите на медицинската експертиза в страната.  

Участниците ще дискутират въпроси, свързани с подобряване на медицинската експертиза на всички групи хора с увреждания в страната – деца, хора в работоспособна възраст и пенсионери. Ще се коментира съответствието  на оценките на медицинската експертиза с актуализираната Методика за приложение на отправните точки за оценка на вида и степента на уврежданията.

На срещата ще бъдат обсъдени критериите за определяне на степента на увреждане, критериите за постановяване на пожизнения срок на решенията на хора с дефинитивни заболявания, които не подлежат на лечение, както и на хората в пенсионна възраст. Ще бъде разгледано приложението на Методиката в оценката на заболяванията с водеща социална значимост, в съответствие със структурата на заболеваемостта в страната.

Сподели в: