Върни се горе

От влизането в сила на Наредба № 1 в края на януари 2015 г. до края на годината специализантите по нея са 1204 – от тях 857 са новозавършили и неспециализиращи до момента по реда на Наредба № 1, а 347 са прехвърлени от отменената вече Наредба № 34.

През 2015 г. базите за обучение в страната са обявили 923 места за специализанти по клинични специалности по реда на Наредба № 1, а висшите училища са обявили над 200 места по неклинични специалности.

За цялата 2015 г. Министерството на здравеопазването е издало общо 364 удостоверения на български лекари за придобита професионална квалификация, които да послужат за работа в друга държава-членка на ЕС. За сравнение – издадените през 2014 г. удостоверения са 411. Това показва, че промените в наредбата за специализациите са успешна стъпка по посока задържането в страната на младите лекари.

Промените в Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването бяха направени с цел създаване на привлекателни условия за специализация и за професионално развитие на медицинските специалисти. Като резултат беше облекчен достъпът до специализация чрез отпадане на платената специализация, а започването на самата специализация стана възможно  целогодишно.

Определянето на местата за специализанти от самите бази за обучение (децентрализирано), освен че значително съкрати сроковете за започване на обучението, но и отговори на текущите потребности на базите от човешки ресурси. Специализацията по клинични специалности вече се осъществява въз основа на трудов договор, което гарантира на специализантите правото да получават адекватно трудово възнаграждение.

Сподели в: