Върни се горе

През първите три месеца на 2013 г. 89 292 души са изследвани за ХИВ, новооткритите серопозитивни са 78 лица

    Намалява броят на новоинфектираните с ХИВ млади хора в България. Позитивната тенденция се наблюдава и сред инжекционно употребяващите наркотици българи. Това сочат данните на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването.  За сравнение, според данните на Европейския център за контрол на заболяванията, през 2011 г. честотата на новите случаи с ХИВ в страните от Европейския съюз е средно 5.7 случая на 100 000 население. В същото време за България честотата на новите случаи с ХИВ е 2.7 случая на 100 000. 
    През периода 2004 г. - 2011 г. тенденцията е била в посока на увеличаване на серопозитивните сред интравенозните наркомани като през 2011 г. те са били 32% от броя на всички новорегистрирани лица. Данните показват, че през 2012 г. техният относителен дял намалява до 25,4%. През миналата година обаче се наблюдава увеличаване на разпространението на ХИВ инфекцията сред другата уязвима групата - мъжете, които имат сексуални контакти с други мъже.
    Общият брой на официално регистрираните в Министерство на здравеопазването лица, живеещи с ХИВ/СПИН е 1708, като от началото на годината са регистрирани нови 78 ХИВ-серопозитивни. Над 10% от новооткритите случаи са сред чуждестранни граждани, които пребивават в страната.
    Новорегистрираните случаи на серопозитивни хора се концентрират основно в по-големите области на страната, където и броят на изследваните лица е най-висок - София град – 30 души, Пловдив – 7, Варна – 5 и в другите региони на страната под 5. 
    През последните години се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е почти три пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени. И през тази година 57 от новооткритите ХИВ-позитивни са мъже, а 21 - жени. Горната възрастова граница при мъжете е 65 години, а при жените е 59 години.  
    Данните на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към МЗ сочат, че всяка година все повече хора се изследват за ХИВ и узнават своя статус. За 2012 г. броят на изследвалите се лица е 346 424. През първите три месеца на 2013 г. това са направили 89 292 души като се очаква до края на годината техният брой да достигне близо 350 хиляди. С работа на терен и кампанийни дейности за превенция на ХИВ и други сексуално предавани инфекции, през първото тримесечие на тази година са достигнатиобщо 21 437 лица от най-уязвимите групи и 35 076 деца и млади хора. Традиционно през последните няколко години над 65% от новорегистрираните ХИВ-позитивни лица са открити от 19–те Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС), 17-те мобилни кабинета и от НПО, работещи с най-уязвимите групи. Мащабните превантивни дейности по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се изпълняват и от мрежата от над 50 неправителствени организации и 18 младежки клуба. За целите на програмата, с финансовата подкрепа на Глобалния фонд , у нас действат 31 здравно-превантивни центъра за работа с най-уязвимите групи. 
    В изпълнение на ангажиментите на държавата, за тринадесета поредна година МЗ осигурява антиретровирусна терапия за всички лица с ХИВ/СПИН, както и за специфична антиретровирусна профилактика на бременни ХИВ-серопозитивни. Благодарение на това съвременно лечение в над 95% от случаите се предотвратява предаването на ХИВ инфекцията от майката на новороденото дете.Разкрити са 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като тяхната дейност допълнително се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Фонда е създаден и резерв от медикаменти на стойност около 1 млн. лв. 
    През първото тримесечие на 2013 г. антиретровирусно лечение е осигурено на общо 555 пациенти: в София те са 366, Пловдив – 106, Варна – 81 и Ст. Загора - 2. През 2013 г. прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и подобрява качеството им на живот. Министерство на здравеопазването осигури средства за закупуване на 21 медикамента от всички лекарствени групи на стойност близо 13 милиона лева. Това разнообразие от медикаменти позволява съставянето на оптимален терапевтичен режим за всеки пациент и данните показват, че 89% от пациентите, започнали лечение през 2007 г., са живи и продължават терапията си. Това е показател, че лечението на ХИВ може да бъде успешно, когато е своевременно диагностицирано и е започнато навременно лечение по назначената терапия.  

Сподели в: