Върни се горе

Във връзка с медийния интерес относно наличните количества кръв и кръвни съставки в Националния център по трансфузионна хематология директорът на НЦТХ д-р Николай Андреев информира Министерство на здравеопазването:

Национален център по трансфузионна хематология разполага с количества кръв и кръвни съставки от всички кръвни групи за задоволяване на настоящите нужди на пациентите от лечебните заведения на територията на град София и в региона, обслужван от НЦТХ.

Запасите кръвни съставки за бедствени ситуации и катастрофи се обменят периодично в зависимост от срока им на годност. В момента наличните количества в тях са в съответствие с направените разчети.

Броят кръводарители, взети на подвижни екипи, организирани от НЦТХ и на място в залите за кръводаряване на НЦТХ, а също така и тези взети в отделенията по трансфузионна хематология /ОТХ/ от териториалния обсег на дейност на НЦТХ, покриват актуалните нужди на пациентите в лечебните заведения на територията на Западна България.

Сподели в: