Върни се горе

От 1 юни 2012 г. до 31 май 2013 г.  са извършени 215 207 проверки на територията на цялата страна 


    1 040  наказателни постановления на обща стойност 668 150 лв. са издадени през изминалата една година от въвеждането на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места. От 1 юни 2012 г. до 31 май 2013 г. Регионалните здравни инспекции са извършили общо 215 207 дневни и нощни проверки в обекти в цялата страна, което означава, че всеки ден са извършвани близо 600 проверки за спазване на законовите изисквания. Много от обектите са проверявани няколкократно с цел проверка на дадените предписания и отстраняване на допуснатите нарушения. Извършвани са проверки както в работни, така и в почивни дни. Издадени са 2 169 предписания и са съставени 1326 акта за констатирани нарушения.
    За изминалата една година от влизането в сила на забраната, инспекторите в цялата страна са извършили 42 905 бр. проверки вобекти за хранене и развлечение, 25 593бр. проверки вдетски и учебни заведения, 50 715 бр. проверки влечебни и здравни заведения. Извършени са 63 660проверки вдруги закрити обекти с обществено предназначение - железопътни гари, автогари, банки, застрахователни дружества, административни сгради, ресторанти, автогари, обществени тоалетни, складове, театри и кино салони, СПА центрове, хотели и мотели, магазини, игрални зали, бръснарски, фризьорски и козметични салони, фитнес зали, детски ясли и градини и прилежащите територии към тях, плувни басейни, музикални школи, центрове за временно настаняване, транспортни средства, центрове за стари хора, общежития, интернет зали, офиси и др. Направени са 3 708 инспекции наоткрити обществени места - прилежащи терени и тротоари на ОДЗ и ЦДГ, площадки за игра, спортни обекти – по време на спортни и културни прояви.
    Преобладаващата част от наложените през едногодишния период   актове са съставени предимно за нарушения на забраната в заведения за обществено хранене и развлечения - кафе-барове, кафе-аперитиви, барове, ресторанти, игрални зали, казина, както и на работни места.
    За периода 01.06.2012 г. – 31.05.2013 г. най-голям брой проверки за спазване ограниченията за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места са извършили Регионалните здравни инспекции в София-град, Пловдив, Бургас, Благоевград и Варна.
    Най-голям брой актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления са издадени от Столична РЗИ, РЗИ Пловдив, РЗИ Добрич, РЗИ Бургас, следвани от РЗИ Благоевград и РЗИ Варна.
    Министерство на здравеопазването и неговите регионални структури  продължават стриктно да следят за спазването на забраните, разписани в Закона за здравето, и ще прилагат разпоредбите с цялата им строгост.

Сподели в: