Върни се горе

Основна информация:

 1. Нов грипен вирус А (Н1N1) причинява инфекция, засягаща респираторния тракт на домашни прасета (оздравяването настъпва в рамките на 7-10 дни), но може да се разпространи и сред диви и домашни птици, коне и в редки случаи - да предизвика заболяване и при хора, дължащи се на директно заразяване при тесен контакт със заразени свине.
 2. Грипният вирус се разпространява сред свинете чрез въздушен аерозол, директен и индиректен контакт и като асимптомно носителство.
 3. Източник на зараза за човека са заразените свине. В някои случаи липсва информация за контакт със свине или предмети и повърхности, които са били предварително инфектирани.
 4. Инфекцията с нов грипен вирус А (Н1N1) при хора протича като сезонна грипна инфекция, със сиптоми от страна горните дихателни пътища (хрема, кашлица, гърлобол и др.), стомашно-чревния тракт (повръщане, диария), висока температура, главоболие, отпадналост. Липсва ваксина за предпазване на хората от този вирус.
 5. Причинителят на регистрираните случаи от грип А (Н1N1) в САЩ и Мексико е резистентен към антивирусните препарати от групата на амантадините, поради което за антивирусна терапия се препоръчват лекарствени препарати от групата на неураминидазните инхибитори.
 6. Хората се заразяват при:
 • Директен контакт с инфектирани свине (болни или носители на вируса). Най-често това става при по-продължителни и тесни контакти;
 • при контакт със замърсени предмети и повърхности;
 1. Няма данни за възникване на заболявания при хора след консумация на недостатъчно термично обработени свинско месо и месни продукти, поради факта, че новите грипни вируси загиват при термичната обработка на храната и хранителните продукти.

 

Предпазни мерки преди пътуване в региони, в които има регистрирани случаи от грип А(Н1N1) при свинете и/или случаи на заболявания при хора:

 1. Преди да се предприеме пътуване в заразените региони (САЩ и Мексико) е необходимо да се потърси информация относно разпространението на нов грипен А (Н1N1) в местата, които ще бъдат посетени.
 2. Поради съществуващ риск от заразяване със нов грипен вирус, да се обсъди с общопрактикуващ лекар и/или със лекар-специалист по инфекциозни болести  необходимостта от прилагане на антивирусни препарати от групата на неураминидазните инхибитори, които могат да бъдат използвани профилактично или с лечебна цел.   
 3. Наред с медикаментите, които заминаващия използва обикновено е  необходимо да се вземе и термометър, и дезинфектант за ръце.
 4. Необходимо е предварително да се осигури информация къде и по какъв начин може да бъде  получена медицинска помощ на мястото, за където предстои пътуване.
 5. Да се избягват пътувания при заболяване.
 6. Да се избягват контакти със заболели хора, както и струпването на много хора. Избягвайте да докосвате с ръце вашите очи, нос и уста.
 7. Да се избягват директни тесни и по-продължителни контакти със свине. Да се избягват места като свинеферми, където живеят и се отглеждат свине.
 8. Както при всички заразни заболявания, основна предпазна мярка е спазване на обичайната хигиена и най-вече често миене на ръцете със сапун и вода, както и използване на тоалетни кърпички и дезинфектанти за ръце (на алкохолна основа), когато ръцете не са видимо замърсени. 
 9. Самонаблюдение за поява на симптомите, типични за респираторните заболявания при хората - повишена температура, отпадналост, главоболие, кашлица, хрема, гърлобол, повръщане, диария в рамките на 7-10 дни след евентуално заразяване (контакт с болни и съмнително болни свине или с повърхности, които може да са били замърсени).
 10. Домашна изолация - болния да остане вкъщи при поява на горецитираните симптоми и да избягва контакти с други хора, освен в случаите, когато се докаже, че не се касае за грип тип А.
 11. Да се търси медицинска помощ при поява на описаните симптоми и да се информира лекарят за характера на симптомите и за възможността да се касае за заразяване със свински грип във връзка с пребиваването в заразена зона до 10 дни преди началото на заболяването.
 12. Използване на лични предпазни средства от заболелите, с цел предпазване от заразяване на контактните лица - марлена маска. При кашлица болните да закриват устата си с ръка, както да използват и еднократни носни кърпи, които могат да се изгарят.

 

 

 

Повече информация относно новия грипен вирус може да бъде получена от уебсайта на Световната здравна организация и на Европейския център за профилактика и контрол на  заболяванията: (http://www.who.int и http://ecdc.europa.eu).     

Сподели в: