Върни се горе

    По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 25 ноември 2012 г. общият брой на официално регистрираните в страната лица живеещи с ХИВ/СПИН е 1612. От началото на годината до края на месец септември общият брой на лицата, които са изследвани за ХИВ в лабораториите в страната е 244 605. Отделно в 19-те КАБКИС и 17-те мобилни медицински кабинета на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 50 741 лица са получили анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН. 
    От началото на 2012 г. новооткритите ХИВ-позитивни лица са   139. За същия период на миналата година техният брой е бил 183, т.е. не се наблюдава тенденция за увеличаване на случаите.  
     Броят на новоинфектираните мъже е над три пъти по-голям от броя на новоинфектираните жени - от новорегистрираните лица 108 са мъже и 31 - жени. Горната възрастова граница при мъжете е 63 години, а при жените 56 години. Най-много от новорегистрираните случаи се намират в София град – 67, Пловдив – 13, Пазарджик – 10, Варна – 7, София област – 6. Близо 60% от тях са открити в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и неправителствени организации, работещи с най-уязвимите групи. 
     Според пътя на предаване на инфекцията отново се очертават две особено уязвими групи – мъже, които имат сексуални контакти с други мъже – 35% и инжекционно употребяващи наркотици – 26% от новорегистрираните ХИВ случаи. Данните показват, че намалява процентът на лицата, които се инфектират в групата на инжекционно употребяващите наркотици и се увеличава делът на лицата сред хомо/бисексуалната общност. От новорегистрираните случаи 9% са ХИВ-позитивните лица, които дългосрочно са пребивавали в чужбина и при изследане у нас са установени като носители на болестта. 
     През 2012 г. са новорегистрирани 3 ХИВ-позитивни бременни жени. През годината в процес на проследяване са общо 14 деца, родени от ХИВ-позитивни майки, като при 13 от децата резултатите са негативни, а само едно от децата е на лечение. Данните показват, че то се повлиява положително от провежданата му терапия. 
     И през тази година близо 45% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години, като бяха регистрирани и 5 непълнолетни лица, които живеят в особено рискова среда. В тази връзка, се разработва междуинституционален кординационен механизъм за предоставяне на социални и здравни услуги за такива деца в риск. 
     Държавата поема всички разходи по лечението на заболелите и то е напълно безплатно за тях. През 2012 г. МЗ е осигурило средства за закупуване на 23 медикамента на стойност близо 10 милиона лева. За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден и резерв от медикаменти на стойност около 1 милион лева. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и подобрява качеството им на живот. МЗ е осигурило антиретровирусна терапия за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. Разкрити са 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта беше предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Към 31 октомври, общо 518 лица получват необходимата терапия, а общо 816 лица с ХИВ са регистрирани за проследяване в секторите за лечение на пациенти с ХИВ. 
    През 2012 г. дейностите по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд, се изпълняват от мрежа от 19 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и над 50 неправителствени организации, като за целта са разкрити 31 здравно-превантивни центъра, 18 младежки клуба и са предоставени 17 мобилни медицински кабинета. За първите девет месеца на 2012 г. всички те са осигурили анонимни и безплатни услуги на над 46 350 лица от най-уязвимите групи, а 87 796 млади хора са достигнати в резултат на работа на терен и проведени кампании за превенция на ХИВ и други сексуално предавани инфекции.   
     В сравнение с останалите страни България успява да задържи на ниски нива разпространението на ХИВ/СПИН. Факторите за това са   стриктното изпълнение на всички международно препоръчани интервенции както за превенция на ХИВ, така и за универсален достъп до диагностика, лечение и грижи на засегнатите от болестта. Последните официални данни за разпространението на заболяването в европейския регион показват, че през 2010 г. новорегистрираните случаи на ХИВ са 2,2 на 100 000 души население. Това е близо 2,5 пъти по-ниска стойност от средната за Европейския съюз, където е 5,7 на 100 000 население.

Сподели в: