Върни се горе

          60,8% от хората в страната смятат, че не е нужно при всяка ситуация да има лекар в екипите на спешна помощ. Това показват резултатите от приключилата анкета на сайта на МЗ. От 5 май до 15 юни в нея взеха участие 423-ма души. 33,6 на сто от анкетираните не намират за удачно включването на парамедици в спешната медицинска помощ. Останалите 5,7 % от участниците не могат да преценят дали това е необходимо. 
          Въвеждането на парамедици се предвижда в Проекта на Концепцията за развитие на „Спешната медицинска помощ в Р България”. То ще доведе до подобряване на кадровия дефицит в системата. Това са добре обучени хора, които ще оказват първа помощ и ще поддържат живота на пациент до пристигане в болница. За обучението на парамедиците се предвижда създаването на курсове до 2 години в акредитираните структури. МЗ предвижда да се изгради система и национален център за продължаващо обучение, максимално ще се облекчи и засили приема на лекари, специализиращи „Спешна медицина”. Изключително важно е и доходите на лекарите в спешните центрове да станат съизмерими с доходите на колегите им в извънболничната помощ. Това означава стартовите възнаграждения на медицинските специалисти да бъдат 3 пъти минималната работна заплата или 720 лв.

 

Сподели в: