Върни се горе


Център” Фонд за асистирана репродукция” започна  връчването на заповеди за провеждането на ин-витро процедури за 2011 г. Очаква се до края на годината финансиране да получат около 3200 кандидатки.  Фондът дава до 5 хил. лв. за
провеждането на една процедура. Кандидатките имат право на до три опита. С предимство се ползват жените, които са навършили 42 години, тъй като в момента това е пределната възраст у нас за провеждане на процедурите. През тази година Фондът за асистирана репродукция има сключени договори със 17 медицински центъра. Одобреният бюджет за ин-витро процедури е 15 млн. лв.

Фондът за асистирана репродукция беше създаден през 2009 г. Досега финансиране са получили 7000 жени.
Жените, които имат нужда от повече информация могат да я намерят на
интернет-страницата на МЗ-http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=462&home=true&currentPage=3&categoryid=1826

или на телефони:
8953146;8953148


Сподели в: