Върни се горе

Тази година се отбелязват пет години от създаването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, учреден на основание чл. 258 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ., бр. 102, в сила от 01.04.2013 г.). С Решение № 200 от 21.03.2013 г. на Министерския съвет е избран първият състав на Националния съвет.

Националният съвет е държавен орган, който осъществява цялостното регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти в Република България..

Националният съвет е  първата  държавна комисия в сектор «Здравеопазване» и първият колегиален орган с широка професионална компетентност в областта на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти.

Сподели в: