Върни се горе

В 48 проекта, финансирани от Европейския съюз или по други международни финансови механизми, участват Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /ВРБК/ в системата на МЗ. Общата стойност на всички проекти е 37 292 960 евро. От тях 8 806 194 евро са финансов принос на ВРБК, който се изразява в безплатен труд и в покриване на разходи за командировки. 

Най-голям е броят на проектите, които реализира Националният център по заразни и паразитни болести - 14 проекта на обща стойност 23 725 791 евро. ИАТ, ИАЛ, ИАМО, НЦЗПБ, НЦОЗА, НЦРРЗ, НЦТХ, НЦН и 28-те регионални здравни инспекции са партньори по 46 проекта, а в 2 са водещи изпълнители. 

Средствата за финансиране от ЕС са по линия на Седмата рамкова програма, Европейската комисия, Европейския център за контрол на заразните заболявания, Европейския център за мониторинг на наркотиците и пристрастяването, Програмите за трансгранично сътрудничество Румъния – България и България – Гърция. ВРБК са партньори и по проекти, финансирани от Международната агенция за атомна енергия и Фондове на ООН.  

Списък на проектите
PDF файл, 6,5 MB, качен на 26.06.2012

pdf document
Сподели в: