Върни се горе

Министерство на здравеопазването уведомява, че със Заповед № РД-02-279/08.12.2015 г. на министъра на здравеопазването е създаден Експертен съвет по здравна и техническа експертиза към МЗ.

В тази връзка желаещите да ползват административните услуги „Съгласуване на устройствени планове“ и „Оценка на съответствието на инвестиционен проект“:  следва да подават документи в звеното за административно обслужване на МЗ, находящо с на пл. „Св. Неделя“ № 5, гр. София. При подаването на документи е необходимо да попълните Заявление-образец, към което да приложите посочените в заявлението документи.

Информация за хода на процедурите може да откриете на интернат страницата на МЗ, раздел „Административни услуги“, подраздел „Предварителен здравен контрол“

Сподели в: