Върни се горе

Във връзка с изявленията на Синята коалиция за контрола над храните с ГМО МЗ уведомява:


На сайта на Министерството на здравеопазването е публикувана изчерпателна информация за ГМО и съдържанието им в храните. Тя може да бъде намерена на две места:


http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=395&home=true&categoryid=2217  


http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=462&home=true&categoryid=2213  


Съгласно изискванията на Закона за храните и Регламент 1829/2003 на ЕС през 2004 г. в страната е създадена Национална лаборатория за контрол на генетично модифицирани храни към Столичната РИОКОЗ. Там се изследват храните в България за наличие на генетично модифицирани организми.


Според нормативната база у нас на етикиране подлежат продуктите, в които има ГМО над 0,9%. Резултатите се оповестяват на сайта на РИОКОЗ – София град: http://www.sriokoz.com/Default.aspx?evntid=7842 . Там всяка година се публикува и отчет на Националната лаборатория за контрола на ГМО в храните, както и седмичен отчет на изследваните проби и резултатите от тях. Когато има несъответстващи проби съответната инспекция ги санкционира с актове и наказателни постановления. От 2004 г. до края на 2008 г. са проверени 1128 проби. В 75 от тях е установено, че има съдържание на ГМО над 0.9%. Здравните инспектори са взели и съответните мерки за слагането на етикети върху тези продукти от производителите или вносителите им.

Сподели в: