Върни се горе

На 09.12.2014 г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. 

Бяха разгледани заявленията на общо 82 деца, като от тях бяха одобрени 68. Осем деца бяха одобрени да заминат за първи път за лечение в чужбина. Единадесет деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 47 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Фондът ще доплати лечението на други две деца. 

Вземането на решение по 7 заявления беше отложено поради необходимост от получаване на допълнителни становища. Седем заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България. 

Общата гласувана сума е в размер на 685 138, 10 лв., в това число за лечение в чужбина – 267 254, 40 лв., за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 182 898, 30 лв.; за лечение в България – 214 369, 00 лв.; за доплащане на лечението – 20 616, 40 лв. 

Следващото редовно заседание на Обществения съвет ще се проведе на 14.01.2015 г.  

Сподели в: