Върни се горе

             На 28 и 29 април т.г. министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще вземе участие в  неформална среща на министрите на здравеопазването на държавите-членки на ЕС, която ще се проведе в Атина, Гърция.
             В дневния ред на срещата в Атина са предвидени дискусии по три основни теми - иновации в здравеопазването и решенията на електронното здравеопазване; миграцията в контекста на общественото здраве; както и влиянието на икономическата криза върху здравеопазването. Ще бъде поставен акцент върху необходимостта от активно сътрудничество между държавите-членки в случаите на миграция, от гледна точка на общественото здраве, с цел не само запазване на добър здравен статус на населението, но и недопускане възникването на заразни заболявания и съответно трансгранични заплахи за здравето.
           По време на срещата министър Андреева ще запознае европейските си колеги със стратегическите цели и приоритети на Национална здравна стратегия 2014-2020 година, които предвиждат постигане на финансова устойчивост на здравната система, подобряване на достъпа до качествено здравеопазване, превенция и профилактика на заболяванията, развитие на електронното здравеопазване, развитие и подкрепа на човешките ресурси в системата на здравеопазването.

Сподели в: