Върни се горе

От 1988 г. отбелязваме 26 юни като Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. За такъв той е определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 7 декември 1987 г. Идеята на инициативата е всички хора по света да изразят своята активна позиция и съпричастност с усилията за ограничаване разпространението на наркотиците.

Тази година мотото на кампанията, определено от Комисията по наркотични вещества към ООН, е: „Споделяйте факти за наркотиците. Спасявайте животи." По този начин се поставя акцент върху ролята на информираността за наркотиците в две направления:

 • по отношение на опасността за здравето, която те представляват;
 • по отношение значението на превенцията, лечението и грижите след употребата им.

 

У нас, по данни на Националния фокусен център по наркотици и наркомании към Националния център по обществено здраве и анализи, след направено проучване през 2020 г. сред общото население на страната, 9,5% от българите на възраст 15-64 г. посочват, че някога в живота си са употребявали някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (8,6%), амфетамини (2,2%), кокаин (2,0%), хашиш (1,9%), екстази (1,3%), хероин (1,0%) и метамфетамини (0,7%). За употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества съобщават 0,9% от анкетираните.

Ето защо една от целите на кампанията у нас е да се повиши активността на организациите, работещи на местно ниво по проблемите на злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Така, чрез предоставянето на гражданите на статистически данни, здравно-образователни и информационни материали по темата за наркотиците, посланията на инициативата ще достигнат до широката общественост.

В България на местно ниво функционират 27 Общински съвети по наркотични вещества и Превантивно-информационни центрове към тях, които осъществяват дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г.).

По повод 26 юни те организират и провеждат тематични събития, включващи:

 • кампании: срещу шофиране след употреба на наркотични вещества; спортът като превенция на рисковото поведение при подрастващите чрез провеждане на спортни състезания; флашмоб, носещ посланието на кампанията; форум театър с ученици;
 • конкурси за рисунка, фотография, клип, есе, разказ на тема: превенция употребата на наркотични вещества;
 • тематични беседи, интерактивни игри и казуси, които ще провокират репетиция на адаптивно социално поведение на деца и младежи в различни рискови ситуации. Акцент на дискусиите ще бъде споделянето на достоверни факти за наркотичните вещества  по подходящ начин за възрастовия диапазон на аудиторията. Целева група са местните деца и младежи разпределени в два възрастови потока.            
 • дискусии с родители, които ще бъдат информирани както за видовете наркотични вещества и ефектът им върху организма, така и за рисковите и защитните фактори, свързани с етапите на зависимост;
 • участие в кръгла маса на тема „Ефективно сътрудничество между НПО и общински структури – ключът към успеха в борбата с наркотиците“;
 • съвместни дейности с областните дирекции на Министерство на вътрешните работи, регионални здравни инспекции и Агенция „Митници“;
 • предоставяне на здравно-образователни и информационни материали както за деца, младежи и родители, така и за широката общественост на територията на страната.

 

Ето някои от основните факти, върху които се фокусира Международният ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества през 2021 г.:

 • Пазарът на наркотици се възстанови успешно след пандемията от COVID-19, като задейства или ускори съществуващата динамика на трафика на целия световен пазар на наркотици.
 • Производството на канабис се е увеличило почти четирикратно през последните две десетилетия. Процентът на подрастващите, които възприемат канабиса като вреден, е намалял с 40%. Затова трябва да се работи по-тясно с младите хора и да се повиши осведомеността им относно потенциалните рискове за здравето от употребата на наркотици.
 • Нарастващата роля на технологиите. По време на глобалната пандемия от COVID-19 технологичните иновации спомогнаха за разработването на нови начини за лечение на хора с проблемна употреба на наркотици, както и за увеличаване обхвата на здравните специалисти.
 • Наблюдава се нарастване на броя на хората, които употребяват наркотици. Те и хората с проблемна употреба на наркотици са особено уязвими към ефектите на COVID-19. Трябва да им се осигури нужната подкрепа по време на възстановяването от COVID-19.

 

COVID-19 доведе до безпрецедентно обществено съзнание за защитни мерки за запазване на здравето и за отговорността хората да се защитават взаимно.

Значението на общността и солидарността (между хората, поколенията, страните) стана по-очевидно от всякога, както и необходимостта от здравни грижи за всички.

В същото време станахме свидетели на безпрецедентни научни иновации и напредък в областта на ваксините и ваксинациите. Убедихме се в значението на науката и доколко светът разчита на нея. Необходимостта от популяризиране на научна информация и противодействие на „пандемията с дезинформация“ стана инструмент за способността ни да победим вируса.

Сподели в: