Върни се горе

На 22 юни 2018 г. в гр. Люксембург ще се проведе заседание на Съвета на здравните министри (EPSCO – Health), с председател министър Кирил Ананиев.

Дневният ред включва дискусия по законодателното предложение за оценка на здравните технологии, както и дебат относно бъдещето на здравеопазването на европейско ниво.

Очаква се Съветът да одобри и Заключения на Съвета за здравословното хранене при децата: един от приоритетите на Българското председателство, с акцент върху здравото младо поколение като ключ към бъдещето на Европа.

Председателството ще информира за приключване на тристранните преговори по Ветеринарния пакет, и по-конкретно – по приоритетното за здравеопазването досие в сферата на хуманните лекарства (измененията на Регламент № 726/2004).

Сподели в: