Върни се горе

На 20 юли 2017 г. в Талин, Естония се състоя първият ден от Неформалното заседание на Съвета на министрите на здравеопазването. Основен акцент беше темата "Дигитално здравеопазване и иновации". В рамките на заседанието министър проф. Н. Петров и заместник-министър д-р М. Ненков проведоха двустранни срещи с Генералния секретариат на Съвета и Генерална дирекция "Здраве и безопасност на храните" (DG SANTE). По време на срещата с Комисар Андрюкайтис бяха очертани приоритетите на двете страни. Министър Петров представи двата водещи приоритета в сектор "Здравеопазване" - "Здравословно хранене при децата" и "Недостиг на лекарствени продукти".

Сподели в: