Върни се горе

               На 20 юни т.г. министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще вземе участие в редовно заседание на Съвета по здравеопазване, което ще се проведе в Люксембург. 

                В дневния ред на срещата са предвидени дискусии по три основни теми – напредъка по законодателните мерки в областта на медицинските изделия; икономическата криза и здравеопазването; храненето и физическата активност. По време на заседанието Европейската комисия ще информира държавите-членки за Рамковото споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие, което цели създаването на механизъм за възлагане на обществени поръчки на ниво Европейски съюз с цел отговор на сериозните трансгранични заплахи за здравето на гражданите на ЕС.  

Сподели в: