Върни се горе

 

Утре, 17 март, от 11 часа в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“ - София ще се проведе Конференция  за отчитане напредъка по изпълнението на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

В рамките на събитието, организирано от Министерството на здравеопазването в качеството му на Програмен оператор,  присъстващите ще бъдат запознати с текущото изпълнение на приоритети по Програмата и актуалните резултати от изпълнението ѝ. Участници в конференцията ще бъдат представители на Програмния оператор и бенефициенти по проектите на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“.

Общата цел на Програмата е да подобри общественото здраве и да намали здравните неравенства в областите „репродуктивно здраве“, „детско здравеопазване“,  „психично здраве“ и „подобряване на управлението в здравеопазването.

Основни целеви групи са институциите, компетентни при определянето и прилагането на политики в областта на здравеопазването, и лечебните заведения, а като допълнителни целеви групи са дефинирани всички заинтересовани страни в областта, включително неправителствените организации и широката общественост.

Сподели в: