Върни се горе

 

 

На 16 и 17 май София ще бъде домакин на първия от поредица семинари по въпроси на здравната политика. Семинарите, общо 6 на брой, са част от проект за приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в сферата на здравеопазването. Проектът е финансиран от Европейската комисия и Изпълнителната агенция за потребители, здравеопазване, земеделие и храни.

По предложение на Европейската комисия, по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, в София ще се проведе първото събитие – двудневен семинар на темата „Работна сила в здравеопазването“. Останалите събития ще се проведат в други европейски държави.

Министерството на здравеопазването ще представи проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Той е избран за добър пример по темата на семинара „Работна сила в здравеопазването“.

Първият ден на събитието ще се проведе в  Министерство на здравеопазването, пл. „Св. Неделя“ № 5, в ограничен формат, с участието на експерти от държави-членки на ЕС.

Във втория ден на семинара участие ще вземат 50 делегати. Дневният ред предвижда представяне от Европейската комисия по тема развитието на политиките и приоритетите на ЕСИФ, свързани с работната сила в сектора на здравеопазването. Презентации по темата ще представят експерти от различни европейски държави. Ще се дискутират темите за предизвикателствата пред планирането на работната сила в различните държави-членки на ЕС, ролята и подкрепата на ЕСИФ за справяне с тези предизвикателства, как средствата от европейските фондове могат да се използват най-добре за насочване на приоритетните цели на здравната политика.

Събитието ще се проведе на 17 май 2018 г. в Ессенс Център, гр. София, ул. „6-ти септември“ № 37.

 

В семинара не е предвидено участието на представители на медиите.

Сподели в: