Върни се горе

Министърът на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване", стартира процедура по събиране на заявки за закупуване на медикаменти за нуждите на лечебните заведения чрез Електронната система, която е достъпна на следния електронен адрес: https://cop.mh.government.bg/

Процедурата по събиране на заявки започва на 10.06.2019 г. и приключва на 24.06.2019 г. В този период всяко лечебно заведение, регистрирано в Електронната система, следва да заяви необходимите му прогнозни количества лекарствени продукти за периода от две години от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.

Подробна информация за стартирането на процедурата е публикувана в Раздел "Профил на купувача", подраздел "Процедури по ЗОП на Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ)" на следния електронен адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/procedura-po-sbirane-na-zayavki-za-sklyuchvane-na-/

Сподели в: