Върни се горе

 

В понеделник, 1 юли 2019 г., от 11 часа, в хотел Бест Уестърн Плюс Хотел Експо  /София, бул. Цариградско Шосе 149 /, конферентна зала Еспланада II, ще се проведе пресконференция по проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Участие в пресконференцията ще вземат представители на Министерството на здравеопазването, на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., на Националния център по радиобиология и радиационна защита, на регионалните здравни инспекции и др.

Целта на проекта е да приведе обхвата и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на Държавния здравен контрол, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство. В изпълнение на проекта се осигурява съвременно оборудване за лаборатории от системата на Държавния здравен контрол за провеждане мониторинг на качеството на питейните води.

Общата стойност на проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“ възлиза на 10 млн. лв., и е 100% безвъзмездна финансова помощ за Министерството на здравеопазването, осигурена по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

Програма
PDF файл, 613,4 KB, качен на 28.06.2019

pdf document
Сподели в: