Върни се горе

Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве извършват засилен контрол над водоизточниците за питейно-битови нужди около Дунав. Целта на мярката е да се осигури максимална защита и сигурност за здравето на гражданите във връзка с аварията в Унгария, която причини изтичане на токсични отпадъци в реката. Въпреки че съдържанието на метали в унгарския и сръбския участък  не надвишават допустимите норми, Министерството на здравеопазването разпореди повишен контрол над водите и у нас. Здравните инспектори имат готовност при необходимост да предпишат мерки за ограничаване или  пълна забрана на ползването на вода за питейно-битови цели от замърсените райони и своевременно да информират населението за наложените ограничения.

Сподели в: