Върни се горе

Под 1% от малчуганите в институциите за деца до три години са сирачета

 

Министерството на здравеопазването започва процес на закриване на домовете за деца до три години (ДМСГД). Всички малчугани в тях трябва да бъдат върнати в биологичните им семейства или настанени в приемни през следващите 15 години. Първите 9 дома ще бъдат закрити още в следващите пет години. Финансирането ще се осъществи по ОП „Регионално развитие” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Очаква се по тях да бъдат усвоени над 26 млн. лв. Процесът е част от цялостната „Визия за деинституционализация на децата в РБългария”.

32 са Домовете за деца до три години в страната. В тях са настанени 2334 деца, като едва 0.7% от тях са сирачета. Най-честите причини, поради които родителите изоставят децата си в домовете са социално-икономически проблеми, липса на умения или капацитет за отглеждането на малчуганите, здравословни проблеми, насилие в семейството, нежелано или преждевременно раждане. Анализите на МЗ обаче сочат, че при подходяща политика децата могат да се върнат в семейна среда или да се предотврати изоставянето им. Възможностите за всяко дете зависят от конкретните обстоятелства при него.

1260 от децата в 32-та дома нямат увреждания. Поне половината от тях имат шанс да се върнат в биологичните им семейства. Останалите могат да бъдат настанени в приемни семейства или осиновени. В момента в страната има над 475 приемни семейства, в които живеят повече от 417 деца. През миналата година пък 800 деца са били осиновени. Останалите 1074 от децата в домовете са с увреждания и хронични заболявания. С оглед на значителния им брой МЗ започва проверки на диагнозите, които са им поставени. Целта е да се види дали те са верни и дали децата получават адекватни грижи и лечение. Проверките започват от 1 ноемрви и ще продължат до края на месеца. След това ще се премине към изработването на индивидуални планове за възможностите за реинтеграция на всяко отделно дете.

Водещ принцип в процеса на извеждане на децата от институциите ще бъде интереса на детето. Затова първо ще се търси начин то да бъде върнато на биологичите му родители, да бъде настанено в семейна среда или в условия близки до нея. За тази цел усилията на държавата ще се насочат в оказване на социална подкрепа на родителите, които трудно могат да се грижат за децата си. Освен това ще се изградят семейно-консултативни центрове, където бременните жени и майки с деца да получават помощ. Специално за децата с комплексни увреждания, които са около 160 и трудно могат да намерят приемни семейства,  ще се изградят малки групови домове.  Предвижда се изграждането и на детски консултативно-лечебни кабинети, където ще се проследява развитието на децата. В тях ще са на разположение екип от педиатър, сестра, логопед, рехабилитатор, психолог, кинезитерапевт. Ще има и центрове за здравна подкрепа на бременните и майките в риск.

 

Целият проект за деинституционализация на ДМСГД може да намерите на сайта на МЗ в рубриката „Проекти на нормативни актове”.

 

Сподели в: