Върни се горе

Министерството на здравеопазването въвежда критерии за лечебните заведения, които могат да отпускат скъпоструващи медикаменти по Наредба 34. Целта е да се въведат ясни правила, за да се гарантира максимален достъп и надеждност при осигуряването на лекарствата. Сключването на договори по новите критерии ще стане до 15 февруари. Към момента тези медикаменти се предоставят от близо 150 болници и диспансери.


Според новите критерии лечебното заведение трябва да има разкрита болнична аптека с валидно разрешение. Също така то трябва да притежава „Много добра” или „Отлична” акредитационна оценка. Изискването се отнася за болничната аптека и за структурата, в която ще се осъществява лечението. Според критериите осъществяваната лечебната дейност, за която болницата кандидатства за получаване на лекарства следва да отговаря на медицинските стандарти. Всички критерии, както и документите, които трябва да се подадат, могат да се намерят на сайта на МЗ в секциите „За специалиста”/Виж всички теми или „Нормативни актове”/„Медицински критерии”.

Сподели в: