Върни се горе

 

Министерството на здравеопазването изпълнява предварително-дефиниран проект №4 “Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, като бенефициент по Програма БГ07 “Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Основната цел на проекта е да допринесе за намаляване на броя на децата с вродени заболявания и намаляване на детската смъртност в страната. Специфичните цели са свързани с подобряване на качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи чрез модернизация на отделенията по неонатология във всички 28 области в страната и подобряване на познанията и уменията на специалистите по акушерство и гинекология в областта на пренаталната диагностика и феталната морфология. Общата стойност на проекта е  6 531 400 евро (12 774 308.06 лева), а крайният срок - 30 април 2017 г.

В изпълнение на проекта Министерството на здравеопазването сключи договор за доставка на 22 броя високотехнологични кувиози за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло, 26 броя кувиози за интензивни грижи за новородени и недоносени деца, 45 броя кувиози за специални грижи за новородени и 33 броя транспортни кувиози с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца. Високотехнологичната апаратура ще бъде доставена в неонатологичните отделения в 33 лечебни заведения във всички 28 области в страната.

До края на срока за изпълнение на проекта предстои да бъдат доставени също така и лампи за фототерапия и интензивна фототерапия на новородени, инфузионни помпи, дефибрилатори, ЕКГ апарати, апарати за церебрално функционално мониториране, апарати за инхалаторно приложение на азотен окис, апарати за контролирана церебрална хипотермия, както и ултразвукова апаратура 2D и 3D. Общият брой на апаратите, които ще бъдат доставени в цялата страна, е над 430.

Изпълнението на проекта ще подобри качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи във всяка от 28-те области в страната, като се оборудват отделенията по неонатология и акушерство и гинекология с високотехнологична апаратура и се проведат специализирани обучения на лекарите, които работят в тях.

Сподели в: