Върни се горе

Върховният административен съд прекрати обществената поръчка, провеждана от Министерството на здравеопазването, за сключване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г. чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България.

С решението си Върховният административен съд е приел, че с изискването на МЗ в процедурата да се представя декларация за осигуряване на необходимите количества от производителя или от притежателя на разрешението за употреба на съответния лекарствен продукт е допуснато нарушение на Закона за обществените поръчки. Това е единственият мотив на ВАС за прекратяване на обществената поръчка.

Министерството на здравеопазването ще се съобрази с постановеното решение на Върховния административен съд. Вече са предприети незабавни действия да бъде обявена нова обществена поръчка още в началото на следващия месец.

Сподели в: