Върни се горе

Уеднаквяване на критериите за провеждане на търговете за медикаменти в лечебните заведения, въвеждане на регистър с цените на медицинските изделия са част от насоките за развитие на лекарствената политика у нас. Целта е да се осигури по-добър достъп на всички български граждани до качествена, ефективна и безопасна терапия.  Сред другите основни стъпи, които МЗ предвижда да направи е прехвърлянето на скъпоструващите лекарства към НЗОК и въвеждането на ясни правила и фармакоикономическия анализ за прилагане в практиката на всеки иновативен продукт. Повече подробности за насоките за развитие на лекарствената политика у нас може да намерите в презентацията.

 

Сподели в: