Върни се горе

Министерство на здравеопазването ще въведе единни правила за формиране на месечните доходи на медицинските специалисти, които работят в лечебните заведения с над 50% държавно участие. Това ще стане с промени в Закона за лечебните заведения и Наредба  9 на МЗ. Целта е да се определи справедлив начин за разпределяне на приходите на лечебните заведения. При него приходите ще се разпределят сред персонала в цялото лечебно заведение, а не само в рамките на отделните клиники, както често се случва сега. С промените временно ще се регламентира и таван на месечните доходи.  

В момента доходите на лекарите се формират според вътрешни правила на лечебните заведения и варират от 600 до 20 000 лв. Най-високи са възнагражденията в лечебни заведения със структури по инвазивна кардиология. Единна методика за формиране на възнагражденията има само при бордовете на болниците. Те са регламентирани в Наредба 9 от 2000 г. и договорите за управление. Според тях размерът на заплатите на членовете на бордовете на държавните болници е в рамките на 2 средни месечни заплати. Размерът за изпълнителните директори е в рамките на 4 средни месечни заплати.

Сподели в: