Върни се горе

Министерство на здравеопазването ще извърши тематична проверка във всички лечебни заведения в страната по спазване изискванията за разделно събиране, съхранение и обезвреждане на медицинските отпадъци. Повод за инспекцията е случаят с трите човешки ембриона, изхвърлени в кофите за боклук в двора на благоевградската областна болница. По конкретния случай РЗИ- Благоевград вече извършва проверка на място.
Инспекция ще извърши и Изпълнителната агенция по лекарствата по повод на публикации в медиите за нерегламентирана продажба на лекарствени продукти на битпазара в столицата. За извършването на проверката ИАЛ е потърсила съдействие от органите на полицията.

Сподели в: