Върни се горе

Министерството на здравеопазването извърши проверка на УМБАЛ „Канев“ - Русе по сигнал за назначаването на „главен научен секретар“ и началник на отдел „Учебна и научна дейност“ в лечебното заведение. Докладът с констатациите от проверката е предоставен на Агенцията за държавна финансова инспекция заради установено нарушение на Закона за обществените поръчки, в частност на чл. 20, ал. 3, т. 2, според който при доставки и услуги, с изключение на услугите по Приложение № 2 – от 30 000 до 70 000 лв., възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица.

Проверяващите са установили, че в утвърденото от изпълнителния директор на болницата разписание на длъжностите и началните заплати на УМБАЛ „Канев“, като щатни бройки фигурират позициите – „главен научен секретар“ с начална заплата 1 000 лв. и „началник на учебната и научната дейност“ с начална заплата 1 000 лв. На тези щатни длъжности обаче няма назначени служители на трудови договори, а са сключени граждански договори със срок на действие 1 година със значително по-високи възнаграждения от предвидените в щатното разписание.

 

Сподели в: