Върни се горе

Във връзка с писмо на НС “Защита” публикуваме нашите отговори на поставените въпроси:

По първия въпрос, докога ще се изплащат допълнителните възнаграждения в размер на 1000 лева/месечно на работещите на първа линия?

Допълнителните възнаграждения ще се изплащат в срока на извънредната епидемична обстановка, както е предвидено в закона. Заплаща се на всички лекари, сестри, санитари, шофьори и медицински работници, които обслужват болни с COVID-19. Подробно пояснение на методиката на заплащане е публикувано на Интернет страницата на МЗ и изпратено многократно на всички заинтересовани страни. Парите за месец юни са преведени преди седмица на второстепенните разпоредители с бюджет.

По втория въпрос, за това докога ще бъдат изплащани допълнителни възнаграждения в размер на 600 лева/месечно за лекари, 360 лева за сестри и 120 лева за санитари?

В Закона за бюджета на НЗОК за 2021 година е предвидено сумите да бъдат изплащани през цялата 2021 година.

По третия въпрос относно предприетите мерки за противодействие на „четвърта тежка извънредна ситуация“:

Разработен е подробен план за действие на здравната система в условията на нова епидемична вълна.

Разработен е единен протокол за лечение и диагностика на болни с COVID- 19.

Открити са процедури по допълнително осигуряване на лекарства.

Провежда се информационна кампания за ваксиниране на населението.

Предвидена е актуализация на държавния бюджет и бюджета на НЗОК.

Сключени са договори за осигуряване на моноклонални антитела.

Тече процедура по ремонт и оборудване с апаратура на инфекциозни отделения в държавни и общински болници.

Работи се по нова процедура за диагностика и лечение на болни с COVID-19 в амбулаторни условия.

По четвъртия поставен въпрос, за това в какви срокове се предвижда премахването на „лимитите“ в болниците и преостойностяването на клиничните пътеки?

Министърът на здравеопазването се ангажира с такива промени, но реализацията им зависи не само от него. Нашето желание е това да стане час по-скоро, най-късно в началото на следващата бюджетна година. Промяната изисква промяна в Закона за здравното осигуряване и в Националния рамков договор.

Писмо Национален синдикат „Защита“
PDF файл, 79,8 KB, качен на 10.08.2021

pdf document
Сподели в: