Върни се горе

Министерството на здравеопазването припомня:

Съгласно заповед Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г. на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров носенето на защитна маска за лице и спазването на физическа дистанция е задължително за всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др.

Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице

 

Спазването на физическа дистанция и носенето на защитна маска за лице е задължително и при посещение на:

  • присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица;
  • посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца;
  • конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма;
  • културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство);
  • спортни състезания с публика;
  • на всички пазари, тържища и базари;

 

За да бъде ефективно носенето на защитна маска за лице, същата трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.

 

За работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19, може да се допусне изключение от изискването за носене на маска за лице на работните им места. Това става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица - собственици или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, предоставящи услуги на гражданите. 

 

Препоръки към гражданите за правилно използване на предпазни маски за лице: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/13/preporki_maska.pdf

Как да предпазим себе си и околните: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/14/kak_da_predpazim_sebe_si_i_drugite.pdf

 

Сподели в: