Върни се горе

МЗ публикува законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като целта е предварително информиране на обществеността.

Министерството обръща внимание, че в момента не тече срок за обществено обсъждане на законопроекта по смисъла на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.

Законопроектът, заедно с мотивите към него,  докладът на министъра на здравеопазването, предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от Закона за нормативните актове и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет предстои да бъдат публикувани на интернет страницата на МЗ и на Портала за обществени консултации в рамките на следващата седмица. Тогава ще започне да тече срокът за обществено обсъждане.

Със законопроекта и мотивите към него може да се запознаете от прикачените файлове.

Сподели в: