Върни се горе

МЗ предприе мерки за понижаване на цените на лекарствата, които финансира НЗОК. Това се прави с промени в Наредба 10, по която здравната каса плаща медикаментите. Те ще дадат възможност на обществения фонд да договаря отстъпки с производителите на лекарствата. Промените трябва да бъдат приети най-късно до края на май и да влязат веднага в сила. Те ще дадат възможност за повишаване на достъпа до лечение на българите.

Подобен подход отдавна се използва в западноевропейските страни за намаляване на обществените разходи и осигуряването на повече лекарства. Обикновено той се употребява при иновативни и скъпи терапии. Най-честите форми, под които се прави са три. Първата се нарича споделяне на риска. При нея обществените фондове като НЗОК плащат медикаментите само за пациентите, при които се наблюдава подобрение в състоянието им. При втория похват фондовете поемат лечението на определен брой от нуждаещите се пациенти, за който имат средства, а разходите за останалата част се поемат от фирмите-производители. Най-популярен обаче е третият вариант, при който финансирането се споделя 50:50. Обикновено срокът на споразуменията е за 1 до 5 години.

У нас подобни механизми биха могли да се използват при финансирането на изключително скъпи и иновативни терапии за лечение на онкологични заболявания, които отиват към НЗОК, редките болести, хепатитите, МС, диабета и др. С това не се изчерпват промените, които МЗ предприе в областта на лекарствената политика.

До края на тази година почти всички медикаменти, за които МЗ правеше търгове, ще се прехвърлят към НЗОК. Целта е да се осигури по-бърз и гъвкав достъп на пациентите до тези медикаменти. Част от лекарствата - за редки заболявания, хормонална терапия при онкологични заболявания, както и за следтрансплантационен период, вече преминаха към здравната каса от 1 март. Останалите продукти за онкологични заболявания, както и тези за диализно лечение ще преминат към НЗОК от следващата година. Конкретните механизми в момента се изготвят от работна група към МЗ. Дотогава тези медикаменти трябва да се набавят чрез търгове от лечебните заведения, в които се отпускат. Тъй като тръжните процедури ще приключат в края на май, сега те се осигуряват от МЗ.

Сред другите промени, които прави МЗ е скъсяването с два пъти на срока за достъп на медикаментите, които плаща държавата, до пациентите. Това се предвижда с промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В момента регистрирането на цена на медикаментите и включването им в позитивния списък, където са лекарствата, които плаща държавата, отнема поне 135 дни. С промените този срок ще стане 60 дни. Намаляването ще се постигне чрез обединяването на Комисията по цени с Комисията по позитивен списък в една – Комисия по цени и реимбурсиране. Освен това се предлага тя да е на подчинение към МЗ, вместо към МС, както са в момента съществуващите две комисии. По този начин ще се засили контрола над структурата и ще се оптимизира работата й. С промените в закона се въвеждат и нови изисквания за преустановяване на маркетирането на едно лекарство в страната. Целта е да се защитят интересите на пациентите по-добре. Всеки производител, който реши да преустанови продажбите на медикамент от Позитивния списък, който е единственото като вид (INN) в страната ни, ще трябва да уведоми писмено Министерство на здравеопазването поне година и половина предварително. Също така производителят ще трябва да осигури достатъчно количества за задоволяване на нуждите на страната през този период. След изтичането на срока от 18 месеца той ще трябва да заличи и лекарството от позитивния списък, ако не го направи, това ще става автоматично, за да може да се осигури вносът на медикамента. В проекта се предвижда и въвеждането на санкции за специалистите, които не се съобразяват с фамакотерапевтичните ръководства за медикаментите в размер на 1000 до 3000 лв.

Сподели в: