Върни се горе

Министерството на здравеопазването изготви сравнителен анализ, касаещ действащата Наредба за медицинската експертиза и предложения от Министерството на здравеопазването проект за промени в Наредба за медицинската експертиза и на 20 април го предостави на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Припомняме, че това беше един от ангажиментите, които здравният министър Кирил Ананиев пое на среща с организациите на хората с увреждания, която се проведе  на 13 април. За изготвянето на анализа настояваха представителите на организациите на хората с увреждания.

В изпълнение на подписаното по време на срещата споразумение с национално представителните организации, на 18 април на официалната страница на МЗ беше публикуван Правилникът за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи за обществено обсъждане.

На 23 април, също в изпълнение на споразумението, на сайта на МЗ е публикуван и Проектът на Наредбата за медицинската експертиза, като публичното обсъждане ще протече отново в рамките на 30 дни. Предстои провеждането на следваща експертна среща, на която да бъдат обсъдени предложенията на национално представителните организации във връзка с публикуваните проекти.

В рамките на обществените обсъждания всеки гражданин може да изпрати своите становища.

Сподели в: