Върни се горе

Над 65 млн. лв. получи МЗ по ОП "Регионално развитие" за модернизацията на още седем болници. Средствата се предоставят от МРРБ по схема BG161PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации". Целта на проекта е да се повиши достъпа до диагностика и лечение на онкологични заболявания в цялата страна. Общият размер на схемата възлиза на 148 млн. лв., с които ще се финансират 13 лечебни заведения и 8 ДМСГД. Досега МЗ получи по този проект 66 млн. лв. за обновяването на шест болници. С новия транш от 65 млн. лв. ще бъде развита системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в други седем болници:

- Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина", Варна
- Развиване на център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София
- Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания
- Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ "д-р Атанас Дафовски" Кърджали
- "Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров", АД, Смолян
- Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, Сливен
- Създаване на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на "МБАЛ-Бургас" АД

С първия транш от 66 млн. лв. ще се подпомогне развитието на диагностиката и лечението на онкологични заболявания в СБАЛ по онкология в София, УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен, МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново, МБАЛ д-р "Стамен Илиев АД" в Монтана, УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, МБАЛ в Русе. Сред предвиденото оборудване, с което ще се снабдят болниците, са компютърни томографи, линеен ускорител, система за планиране на лъчелечението, оборудване за лаборатории за имунологични изследвания и др. Закупуването им ще започне още през тази година.

Сподели в: