Върни се горе

Министерство на здравеопазването получи 10 млн. лв. за преструктурирането на 8 дома за деца до три години (ДМСГД). Средствата се предоставят от МРРБ по ОП „Регионална развитие”, схема BG161PO001/1.1-08/2010  „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. По този начин се очаква в семейства да се настанят около 500 деца.

Срокът за реализация на проекта е две години. Със средствата ще се ремонтират домовете в  Монтана,  Пазарджик, Перник, Пловдив, „Света Параскева” - София,  Търговище,  Габрово и Русе. Целта е децата, които са настанени сега в тях да се изведат в семейства, а в домовете да се създадат нови услуги за подкрепа и превенция на изоставянето. Сред тях са изграждането на семейно-консултативни центрове, оказването на дневни грижи и помощ за майките в затруднено състояние, които заради това могат да изоставят децата си. Също така построяване на центрове за настаняване от семеен тип за малчугани с тежки увреждания, които не могат да бъдат настанени в семейства, както и осигуряването на медицински грижи.

По този модел до 2020 г. ще бъдат преструктурирани и останалите 23 дома в страната. Така всички 2091 деца, които сега живеят без родители ще намерят нови семейства и грижи. Половината от тях са напълно здрави деца. Очаква се 630 от тях да бъдат върнати в биологичните им семейства, а още толкова да бъдат настанени в приемни или осиновени.

За останалите деца ще бъдат търсени алтернативни форми на грижа, тъй като те са със здравословни проблеми и имат нужди от специални грижи. Това обаче не изключва част от тях също да бъдат осиновени  или настанени при приемни родители. Те ще се оставят само в краен случай в новите центрове от семеен тип, които междувременно ще се изградят.

Сподели в: