Върни се горе

 След извършване на допълнителни настройки в Електронната система за закупуване на лекарствени продукти, Министерството на здравеопазването подновява тестовата процедура за събиране на заявки. За целта в Електронната система, ще бъде генерирана нова тестовата покана до лечебните заведения в Република България и  въз основа на нея, следва да бъдат подадени нови заявки от тях.

Новият период за подаване на тестови заявки е от 09:00 часа на 13.07.2018 г. до 17:30 часа на 17.07.2018 г.

 Достъпът до Електронната система за регистрация с електронен подпис се осъществява на следния електронен адрес: https://cop.mh.government.bg/

За целите на тестовата процедура, приложено Ви представяме Ръководство на потребителя (лечебно заведение), актуализирано към дата 10.07.2018 г.

 

Сподели в: