Върни се горе

Приоритет на настоящото ръководство на МЗ е да постави пациента в центъра на здравните грижи и услуги, които му се оказват и предлагат – било то по отношение на болничната медицинска помощ или на достъпа, цената и качеството на лекарствата и медицински изделия, посочи заместник-министърът на здравеопазването маг.-фарм. Лидия Нейчева на кръгла маса за корупционни рискове при доставката и употребата на медицински изделия. Събитието е организирано от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) с подкрепата на Министерство на здравеопазването и фондация „Конрад Аденауер“.

Основните разходи на болниците са по перо „Лекарствени продукти и медицински изделия“, но докато при медикаментите има регулация (пределна цена и цена по Позитивен лекарствен списък), която ще бъде допълнително засилена чрез централизирания търг за доставка на лекарствени продукти за болниците, такава липсва при медицинските изделия, посочи още заместник-министър Нейчева. Проблем е, че в България няма единен регистър на медицинските изделия. След широко публично обсъждане такъв трябва да се изработи и едва тогава да се пристъпи към регулация на цените и на пазара чрез създаване на електронен търг за закупуване и на медицински изделия.

Платформата ще бъде изградена по модела на тази за лекарствата, а цените, които ще се постигат чрез нея, ще бъдат максималните, на които болниците ще могат да ги купуват. От там насетне всяка болница ще има свободата да договаря по-ниска цена, ако успее, посочи още заместник-здравният министър.

Противоречивата нормативна уредба, липсата на ясно разписани правила и недостатъчният контрол в областта на търговията с медицински изделия бяха сред другите дискутирани по време на кръглата маса теми, анализ на които е направен от ЦППКОП.

Специален гост на форума беше д-р Франк Бьоме, прокурор в отдел „Наказателно преследване на корупцията“ във Федералното министерство на правосъдието и защита на потребителите на Федерална Република Германия, който представи приетия през 2016 г. в Германия Закон за противодействие на корупцията в здравеопазването.

Сподели в: