Върни се горе

Във връзка с образувани по жалби на фармацевтични компании производства срещу решение на здравното министерство за доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост, Министерството на здравеопазването заявява:

Пациентите, страдащи от съответните заболявания или разстройства, няма да останат без необходимите им лекарствени продукти.

Жалбите касаят само 4 от общо 32 обособени позиции. По позициите, за които има избрани изпълнители, Министерството приключва процедурите по сключването на договори с класираните на първо място участници. По сключените договори, заявките са връчени от МЗ на търговците на едро и лекарствата се доставят в съответните лечебни заведения.

За недоговорените позиции МЗ обявява открита ускорена процедура.

До сключването на договорите по останалите позиции Министерството на здравеопазването е предприело всички възможни действия, за да не остане нито един пациент без лекарства, както и да не бъде допуснато прекъсване на провежданите терапии. За целта е създадена организация за вътрешни преразпределения на налични в лечебните заведения количества лекарствени продукти, преразпределения на количества от наличен резерв към МЗ, както и взаимодействие с търговци на едро и притежатели на разрешението за употреба.

Припомняме, че с Решение № РД-11-5/08.01.2018г. на Министерството на здравеопазването е открита и проведена процедура за възлагането на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба №34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване за 2018 г.

Процедурата включва 32 обособени позиции за лекарствени продукти за пациенти с HIV, с туберкулоза и пациенти с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди.

 

Сподели в: