Върни се горе

167 доброволци са необходими на регионалните здравни инспекции в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Силистра, Столична РЗИ, София – област, Хасково и Ямбол за обезпечаване на граничния здравен контрол и осигуряване на денонощен режим на работа на граничните контролно-пропускателни пунктове през летния туристически сезон.

За целта Министерството на здравеопазването ще отпусне допълнителни средства на съответните регионални здравни инспекции в размер на 560 500 лв. Te са осигурени от наличните по показател „Разходи за персонал за извънреден труд на служителите от ВРБ“ от утвърденото Разпределение на бюджет за 2021 г. на Министерството на здравеопазването, планирани в „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“ и бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“.

Привличането на допълнителни лица се налага поради голямата ангажираност на регионалните здравни инспекции и невъзможността в рамките на своята щатна численост да осигурят достатъчно служители към екипите за граничен здравен контрол.

Сподели в: