Върни се горе

Министерството на здравеопазването осигури 10 млн. лв. за закупуване на медицински кислород и азот за нуждите на лечебните заведения. Средствата ще бъдат предоставени като субсидии на лечебните заведения, в които се хоспитализират пациенти с коронавирусна инфекция и се провежда лечение, изискващо прилагане на кислородотерапия, като се има предвид значително повишената консумация на медицински кислород и азот. По този начин се гарантира осигуряването на кислород за болниците и достъпът на пациентите в отделенията до него.

Сподели в: