Върни се горе

 

Министерството на здравеопазването обявява пета процедура за подбор на специализанти за кандидатстване за финансиране по проект „Специализация в здравеопазването“. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Подкрепят се лица с придобита професионална квалификация „лекар”, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“. Процедурата е отворена и без краен срок за кандидатстване, а всеки заинтересован може да подаде документи онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта: www.specializanti-mh.info. Критериите за подбор, условията, начинът за кандидатстване и необходимите документи са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за пета процедура за подбор на специализанти“- https://www.specializanti-mh.info/documents/section/8 .

При петата процедура отпада ограничението специализантите да приключват обучението си за придобиване на специалност не по-късно от 30.11.2023 г. Това означава, че обучението може да продължава след срока за изпълнение на проекта и че е допустимо участниците да са в процес на специализация при неговото приключване.

По проекта се изплащат:

  1. предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение;
  2. стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Специализантите могат да кандидатстват по проекта за заплащане на такса/и за обучение, за такса/и за обучение и стипендии или само за стипендии.

Сподели в: