Върни се горе

Във връзка с публикации в някои медии за евентуално отпадане на клиничната пътека за лечение на диабетна невропатия Министерство на здравеопазването заявява следното :

По никакъв повод МЗ не обмисля отпадането на клинична пътека №8 за диабетната полиневропатия, а за преместването на дейността от болниците за активно лечение и извършването й в извънболничната помощ. 

На проведените по областите срещи на министър Анна-Мария Борисова за обсъждане на регионалните здравни карти и преструктурирането на болничната помощ  беше посочено, че лечението на диабетната полиневропатия не би следвало да бъде същинска дейност на болниците за активно лечение и може да се извършва с протокол за процедура в извънболничната помощ. От всяка гледна точка не е естествено тази дейност да заема 20 до 30 и повече процента от отчитаната дейност на съответните отделения на болниците за активно лечение. Тези отделения трябва да се занимават с присъщата им дейност и с острите случаи на заболяването, а не с текуща, поддържаща, профилактична дейност. Същината именно на това предложение беше подкрепена от представители на пациентската организация „Диабет” в Силистра, които не са медицински лица, но са наясно, че вливанията за профилактика и лечение на диабетната полиневропатия могат да се получават като приходящи пациенти в неврологичните отделения, без да е необходимо да се постъпва в болница. Самите пациенти посочиха, че в момента проблемът на хората с диабет е, че дори състоянието им да е уточнено, те трябва задължително физически да престояват в болницата за активно лечение през цялото време на клиничната пътека за лечение на диабетна полиневропатия. В този смисъл тъкмо пациентите смятат, че е добре да се намери механизъм препаратите да им се осигуряват в извънболничната помощ.

МЗ е удовлетворено, че логиката на подобна промяна, се подкрепя от нуждаещите се пациенти, защото тя освобождава болниците за активно лечение от несвойствени дейности като предлага механизъм за извършване на дейността в същия обем и качество в извънболничната помощ.

МЗ изразява съжаление, че в конкретния случай недобросъвестното поднасяне на информацията е създало излишно напрежение сред пациентите.

Сподели в: